وبلاگ

تعریف تدوین از نگاه وسوالود پودوفکین

فوریه 15, 2020 آبتین جهانیان 0 دیدگاه

وسوالود پودوفکین کارگردان و نظریه پرداز روسی، از نظریه پردازان مطرح روسی در سال 1926 عنوان داشته تدوین هنر ایجاد ارتباط بین تصاویر جداگانه‌ای است که تماشاگر را به اندیشه و یا نفسیری فکری در مورد این ارتباط وا می دارد. تدوین بیانگر آرمان کارگردان است، موثرترین ایزار برای کنترل و رهبری عواطف و اندیشه های تماشاگر است. از پودفکین کتاب فن بازیگری در ایران ترجمه و منتشر شده است. منبع کناب تکنیک های تدوین – مولف احمد ضابطی جهرمی – انتشارات دانشکده صدا و سیما

تعریف تدوین از دیدگاه اورسن ولز

فوریه 15, 2020 آبتین جهانیان 0 دیدگاه

اورسن ولز بازیگر و کارگردان آماریکایی در سال 1940 اظهار داشته تدوین ابزاری است که کارگردان با آن شکل فیلم در اختیار می گیرد. مهمترین اثر ولز غیلم همشهری کین است. منبع کناب تکنیک های تدوین – مولف احمد ضابطی جهرمی – انتشارات دانشکده صدا و سیما

تعریف تدوین از نگاه ژان لوک گدار

فوریه 15, 2020 آبتین جهانیان 0 دیدگاه

ژان لوک گدار از کارگردانان مطرح موج نوی فرانسه در سال 1955 عنوان داشته تدوین هنر میزانسن کارگردان در زمان ااست. از نفس افتاده یکی از مهمترین ساخته گدار است. منبع کناب تکنیک های تدوین – مولف احمد ضابطی جهرمی – انتشارات دانشکده صدا و سیما