وبلاگ

تعریف تدوین از دیدگاه هیلمار هافمن

فوریه 15, 2020 آبتین جهانیان 0 دیدگاه

هیلمار هافمن منتقد، نظریه پرداز و مورخ آلمانی سینمادر سال 1970 نوشته:تدوین نه تنها شیوهای برای سبک پردازی و نگارش فیلم، بلکه رعایت معیار سینماست.         منبع کناب تکنیک های تدوین – مولف احمد ضابطی جهرمی – انتشارات دانشکده صدا و سیما

تعریف تدوین از دیدگاه اورسن ولز

فوریه 15, 2020 آبتین جهانیان 0 دیدگاه

اورسن ولز بازیگر و کارگردان آماریکایی در سال 1940 اظهار داشته تدوین ابزاری است که کارگردان با آن شکل فیلم در اختیار می گیرد. مهمترین اثر ولز غیلم همشهری کین است. منبع کناب تکنیک های تدوین – مولف احمد ضابطی جهرمی – انتشارات دانشکده صدا و سیما

تعریف تدوین از نگاه ژان لوک گدار

فوریه 15, 2020 آبتین جهانیان 0 دیدگاه

ژان لوک گدار از کارگردانان مطرح موج نوی فرانسه در سال 1955 عنوان داشته تدوین هنر میزانسن کارگردان در زمان ااست. از نفس افتاده یکی از مهمترین ساخته گدار است. منبع کناب تکنیک های تدوین – مولف احمد ضابطی جهرمی – انتشارات دانشکده صدا و سیما